Hjärta och Kärl

HJÄRTA OCH KÄRL – Det är många faktorer som spelar roll om hur vårt hjärt- kärlsystem är och fungerar och därefter finns det olika behandlingsområden. Här har vi samlat de främsta ämnena som kan kopplas samman med en nomal hjärt- och kärlfunktion, ett stabilt blodtryck och ett normalt kolestrolvärde.